FANDOM


Soldier Enhancement Program là một chương trình quân sự phân loại và cực kì tối mật có thể biến quân đội bình thường thành siêu chiến binh. Hai thành viên nổi bật nhất đã được giới thiệu vào chương trình là Jack MorrisonGabriel Reyes, cả hai đều trở thành lãnh đạo Overwatch.

Những cải tiến được thực hiện trên những người lính bao gồm việc tăng cường sức mạnh của họ, sự nhanh nhẹn và tốc độ.

Những binh sĩ nằm trong số những người được chọn là thành viên sáng lập tiềm năng của Overwatch khi khủng hoảng Omnic Crisis nổ ra.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.